Trương Đình Tuấn

Trương Đình Tuấn
Alumni, Student K14
BEBEIU14113
Năng Khiếu, TP. Hồ Chí Minh
 

Trương Đình Tuấn

BEBEIU14113

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: Năng Khiếu

Sở thích: Đọc sách, đi quẩy, học ngoại ngữ

Hướng nghiên cứu: Medical Signal and Image Processing

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Nguyễn Đức Thắng

Latest Posts