Trương Lê Quang Hiếu

Trương Lê Quang Hiếu
Student K17
BEBEIU17007
Trung học thực hành, ĐHSP, Tp.HCM, TP HCM
 

Trương Lê Quang Hiếu

BEBEIU17007

TP HCM

Trường phổ thông: Trung học thực hành, ĐHSP, Tp.HCM

Sở thích: chơi thể thao coi phim

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts