Trương Minh Đạt

Trương Minh Đạt
Student K20
BEBEIU20007
THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
 

Trương Minh Đạt

BEBEIU20007

Trường phổ thông: THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Chưa xác định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts