Trương Thị Thuý Duy

Trương Thị Thuý Duy
Student K15
BEBEIU15064
Trường THPT số 3 An Nhơn, Bình Điịnh
 

Trương Thị Thuý Duy

BEBEIU15064

Bình Điịnh

Trường phổ thông: Trường THPT số 3 An Nhơn

Sở thích: tự làm, tự tạo nhiều thứ: món ăn, vật đụng, thiết bị..

Hướng nghiên cứu: Y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn: chưa có

Latest Posts