Võ Anh Kiệt

Võ Anh Kiệt
Alumni, Student K13
BEBEIU13038
THPT Nguyễn Thượng Hiền, Đăk Lăk
 

Võ Anh Kiệt

BEBEIU13038

Đăk Lăk

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Thượng Hiền

Sở thích: Làm thí nghiệm ở Lab 407

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật Dược

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Trương Đình Thảo

Latest Posts