Võ Minh Thiện

Võ Minh Thiện
Alumni, Student K14
BEBEIU14093
Thiên Hộ Dương, Tiền Giang, Tiền Giang
 

Võ Minh Thiện

BEBEIU14093

Tiền Giang

Trường phổ thông: Thiên Hộ Dương, Tiền Giang

Sở thích: ca hát

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: thầy Nguyễn Phương Nam

Latest Posts