Võ Ngọc Mỹ Tuyền

Võ Ngọc Mỹ Tuyền
Alumni, Student K14
BEBEIU14115
Chuyên Nguyễn Bĩnh Khiêm, Vĩnh Long, Vĩnh Long
 

Võ Ngọc Mỹ Tuyền

BEBEIU14115

Vĩnh Long

Trường phổ thông: Chuyên Nguyễn Bĩnh Khiêm, Vĩnh Long

Sở thích: Bơi lội

Hướng nghiên cứu: Tissue Engineering – Regenerative Medicine

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Nguyễn Thị Hiệp

Latest Posts