Võ Thị Ngọc Anh

Võ Thị Ngọc Anh
Alumni, Student K13
BEBEIU13002
THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang
 

Võ Thị Ngọc Anh

BEBEIU13002

An Giang

Trường phổ thông: THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

Sở thích: Ăn, ngủ, đi du lịch, học ngoại ngữ

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Quốc Trung

Latest Posts