Võ Tường Vi

Võ Tường Vi
Alumni, Student K13
BEBEIU13133
THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định
 

Võ Tường Vi

BEBEIU13133

Bình Định

Trường phổ thông: THPT Tăng Bạt Hổ

Sở thích: Xem phim, nghe nhạc, hát

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật Dược

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Trương Đình Thảo

Latest Posts