Võ Xuân Nữ

Võ Xuân Nữ
Alumni, Student K14
BEBEIU14069
Nguyễn Thương Hiền, TPHCM, TP HCM
 

Võ Xuân Nữ

BEBEIU14069

TP HCM

Trường phổ thông: Nguyễn Thương Hiền, TPHCM

Sở thích: đủ thứ

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts