Vũ Đức Hiệp

Vũ Đức Hiệp
Alumni, Student K13
BEBEIU13026
THPT Gia Định, TP HCM
 

Vũ Đức Hiệp

BEBEIU13026

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Gia Định

Sở thích: Gaming

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật Dược

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Trương Đình Thảo

Latest Posts