Vũ Dũng

Vũ Dũng
Student K18
BEBEIU18022
0909692081, TP HCM
 

Vũ Dũng

BEBEIU18022

TP HCM

Trường phổ thông: 0909692081

Sở thích: thể thao , chơi game , coi stream , đọc sách , xem phim

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế, Kỹ thuật Dược

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts