Vũ Nguyễn Anh Kiệt

Vũ Nguyễn Anh Kiệt
Student K19
BEBEIU19076
THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Hồ Chí Minh
 

Vũ Nguyễn Anh Kiệt

BEBEIU19076

Tp. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts