Vũ Thị Kiều Trang

Vũ Thị Kiều Trang
Alumni, Student K13
BEBEIU13090
THPT Gia Định, Hà Tây
 

Vũ Thị Kiều Trang

BEBEIU13090

Hà Tây

Trường phổ thông: THPT Gia Định

Sở thích: Ca hát

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y Tế

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts