Vũ Thiên Ngân

Vũ Thiên Ngân
Alumni, Student K14
BEBEIU14061
Năng Khiếu, Tiền Giang
 

Vũ Thiên Ngân

BEBEIU14061

Tiền Giang

Trường phổ thông: Năng Khiếu

Sở thích: vẽ

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: chưa có

Latest Posts