Chiều 29/11/2019, ĐHQG-HCM và Quỹ học bổng Pony Chung đã tổ chức trao 30 suất học bổng Pony Chung (mỗi suất trị giá 600USD) cho 30 sinh viên ĐHQG-HCM. Trong đó, có một bạn là sinh viên Khoa Kỹ thuật Y Sinh, trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM.

Chúc mừng bạn Mai Thu Sĩ Nguyên đã nhận được học bổng Pony Chung.