Giải thưởng Khoa học và Công nghệ thường niên 2016 

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2016 trong buổi họp mặt Hội nghị Thường niên 2016, Ban Giám đốc Đại học Quốc Gia TP HCM đã trao tặng Bộ môn giải thưởng Tập thể có Công bố KH&CN xuất sắc trong năm học 2015-2016. Ngoài ra giảng viên Trần Trương Đình Thảo của Bộ môn được giải thưởng Cá nhân công bố khoa học xuất sắc của năm 2016.

GSTS Võ Văn Tới, Trưởng Bộ môn (thứ tư từ trái) đại diện Bộ môn KTYS lảnh giải thưởng Tập thể có Công bố KH&CN xuất sắc trong năm học 2015-2016.