Giảng viên Khoa Kỹ thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc đoạt giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16

Tối ngày 11/05/2022, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021). TS. Hà Thị Thanh Hương – Trưởng bộ môn Kỹ thuật Mô và Y học tái tạo, Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – cùng các cộng sự (TS. Ngô Thanh Hoàn; TS. Nguyễn Thanh Đức; ThS. Nguyễn Mậu Đông; ThS. Nguyễn Thị Cẩm Hoàng) đã xuất sắc đoạt giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 với công trình “Nghiên cứu và phát triển hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) hỗ trợ Bác sĩ chẩn đoán bệnh Alzheimer dựa trên ảnh MRI sọ não”.
Công trình có thể xem như sản phẩm đầu tiên ứng dụng AI vào chẩn đoán và theo dõi bệnh Alzheimer ở Việt Nam. Phần mềm ứng dụng AI sử dụng thuật toán XG-Boost và 3D-ResNet để huấn luyện và kiểm khả năng phân loại bệnh nhân Alzheimer và người có nhận thức bình thường bằng ảnh MRI sọ não với độ chính xác cao: 96.2%.

Xin chúc mừng TS. Hà Thị Thanh Hương và các cộng sự, chúc mừng Khoa Kỹ thuật Y Sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh: