Sau khi trải qua 3 vòng thi bao gồm vòng đơn, kiểm tra tiếng Anh và vòng phỏng vấn, sinh viên Phạm Thị Như Trang và sinh viên Vũ Thiên Lý – Khoa Kỹ thuật Y Sinh, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự được trao học bổng Nữ sinh kỹ thuật Amcham 2022. Học bổng được trao bởi Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam và các nhà tài trợ gồm TTI Group, Epam, Axcela và P&G nhằm khuyến khích sinh viên nữ thuộc khối ngành kỹ thuật học tập và theo đuổi nghề nghiệp của mình.
Dưới đây là một số hình ảnh: