Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, nhằm chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng 20 năm kỷ niệm thành lập trường, rà soát thông tin sinh viên, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên đang theo học tại trường (Bao gồm Khoá 2021 và các khoá trở về trước chưa tốt nghiệp) cập nhật thông tin cá nhân, đăng ký chụp ảnh thẻ sinh viên để Phòng CTSV đồng bộ thông tin, hình ảnh sinh viên trên hệ thống của trường.
Sinh viên điền các thông tin bên dưới, đề nghị sinh viên kiểm tra kỹ các thông tin, xoá khoảng trắng sau câu trả lời, điền đúng format để thuận tiện cho Phòng CTSV trong việc hệ thống dữ liệu, bảo đảm quyền lợi và thông tin cho sinh viên.
+Thời gian điền form: từ thứ ba 09/8/2022 đến hết chủ nhật 14/8/2022
+Thời gian chụp ảnh thẻ sinh viên: từ thứ hai 15/8/2022 đến hết chủ nhật 21/8/2022
*Sinh viên đang ở tỉnh, không thể tham gia chụp ảnh trong giai đoạn này sẽ được nhận thông báo từ Phòng CTSV về việc đến chụp ảnh tại cơ sở IU vào tuần đầu tiên (dự kiến) của năm học 2022-2023
Toàn bộ thông tin của sinh viên được bảo mật, chỉ được sử dụng nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên và cung cấp số liệu (ở dạng % phục vụ cho các báo cáo theo yêu cầu từ ĐHQG HCM, Bộ GDĐT)
Phòng CTSV đề nghị toàn thể sinh viên nghiêm túc chấp hành. Phòng CTSV sẽ gửi số liệu sinh viên điền form về cho các Khoa/Bộ môn theo ngày để các Khoa/Bộ môn đôn đốc sinh viên hoàn thành.*Thời gian hoàn thành form: tối đa 05 phút*Điền form tại link: https://bit.ly/IUSwiftcheck* Hướng dẫn điền link: https://bit.ly/IUSChuongdandienlink