Ngày 19/5/2020, sinh viên Y đa Khoa năm thứ hai của Khoa Y – ĐHQG-HCM đã đến tham quan phòng thí nghiệm và tìm hiểu về chương trình Kỹ thuật Y Sinh tại Trường Đại học Quốc tế cũng như những nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến ứng dụng trong Y-Dược. Tại đây, sinh viên Y Khoa cũng được nghe GS.TS. Võ Văn Tới trình bày về những thành tựu của Kỹ Thuật Y Sinh thế giới, tình hình ở Việt Nam cũng như những áp dụng của kỹ thuật góp phần vào sự tiến bộ của y khoa.

ThS. BS. Viên Vinh Phú, trưởng phòng Đào tạo Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết Khoa Y sẽ thiết lập một Module tự chọn gồm 4 môn học về Kỹ thuật Y Sinh cho sinh viên Y khoa năm 2 và năm 3, bắt đầu từ học kỳ I năm học 2020-2021. Mục tiêu của việc đưa Module tự chọn này vào chương trình đào tạo Khoa Y là nhằm trang bị kiến thức kỹ thuật cho sinh viên Y khoa để có thể thực hiện các nghiên cứu trong kỹ thuật lâm sàng cho luận văn tốt nghiệp Bác Sĩ của mình. Sau khi hoàn tất module này sinh viên ngành Y-Dược cũng có cơ hội học tiếp chương trình song ngành Kỹ Thuật Y Sinh – Y khoa, để lấy bằng Kỹ Sư Kỹ Thuật Y Sinh và Bác sĩ, hoặc học tiếp sau đại học để lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ Kỹ thuật Y sinh.

Đây là một bước đi mới trong sự cộng tác chặt chẽ giữa Khoa Kỹ thuật Y Sinh và Khoa Y trong chiến lược đào tạo và nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật hiện đại trong y khoa cũng như việc thực hiện chủ trương “Sức mạnh của Hệ thống” của Đại học Quốc Gia TP HCM.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động này.