Gửi toàn thể sinh viên Khoa Kỹ thuật Y Sinh

Khoa Kỹ thuật Y Sinh xin thông báo về các vấn đề liên quan đến việc đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên năm học 2022-2023, và học kỳ 1 năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tự đánh giá rèn luyện:

  • Thời gian thực hiện hoạt động tự đánh giá rèn luyện được gia hạn đến hết ngày 26/6/2024.
  • Mốc thời gian thực hiện đánh giá: Trong năm học 2022-2023 và học kỳ 1 năm học 2023-2024.

2. Buổi hướng dẫn trực tiếp đánh giá điểm rèn luyện:

  • Đối tượng: Sinh viên Khoa KTYS, Thầy/Cô Cố vấn học tập (CVHT), Trợ lý Thanh niên, Đoàn TN – Hội
  • Thời gian: 13g30 – 15h30, ngày 19/6/2024.
  • Địa điểm: Phòng A2.205.

Sinh viên vui lòng xem thêm thông tin:

  • Kế hoạch hướng dẫn trực tiếp và trực tuyến chấm ĐRL cho sinh viên và Thầy/Cô CVHT, Trợ lý Thanh niên, cán bộ Đoàn TN – Hội SV (Phụ lục 1 đính kèm).
  • Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện cho năm học 2022-2023 và học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Phụ lục 2 đính kèm).

Lưu ý:

  • Các hoạt động của khoa Kỹ thuật Y Sinh đã được mở để các sinh viên có thể cung cấp minh chứng và cập nhật hoạt động.
  • Sinh viên vui lòng hoàn thành tự đánh giá rèn luyện đến hết ngày 26/6/2024.

Kính chúc các bạn sinh viên học tập tốt.

Trân trọng,

PhuLuc_1