1. Về chương trình DiscoverNUS: là chương trình tạo cơ hội cho sinh viên từ các trường đại học đối tác của NUS tại khu vực Đông Nam Á, tham gia học tập 01 học kỳ tại NUS. Sinh viên được chọn sẽ được miễn học phí khi tham gia chương trình tại NUS. Sinh viên hoàn thành chương trình có cơ hội tham gia xét tuyển học bổng thạc sĩ NUS ASEAN Master’s Scholarship Programme. Trong năm học 2022-2023, ĐHQG-HCM đã có 09 sinh viên được NUS lựa chọn tham gia chương trình này. 
2. Thời gian: 10g00 – 11g00, ngày 26/01/2024 (thứ Sáu).
3. Ngôn ngữ: Tiếng Anh (không có phiên dịch).
4. Hình thức: Trực tuyến. 
5. Nội dung: Giới thiệu chương trình Học bổng trao đổi DiscoverNUS, các khóa đào tạo thạc sĩ của Viện Institute of Systems Science (NUS-ISS) và phần Q&A. 
6. Thành phần tham dự phía NUS: 
– Anh Ryan Hwee Wang Goh, Associate Director, International Marketing (Academic Programmes Business Unit), NUS.
– Anh Edgar Tai Wei Chen, Assistant Senior Manager, Graduate Recruitment, Institute of Systems Science (ISS), NUS. 
7. Đối tượng tham dự: Sinh viên năm 1 đến năm 3 đang theo học tại các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM có quan tâm đến chương trình. 
8. Đường link đăng ký tham dự: đường link, vui lòng đăng ký trước ngày 23/01/2024 (Thứ Ba)