Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ trân trọng thông báo về các suất học bổng do Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR) (thuộc chính phủ Ấn Độ) cấp cho năm học 2023-24 cho các sinh viên Việt Nam có thành tích tốt, theo học các bậc Đại học/ Sau đại học/ Tiến sĩ, thuộc tất cả các ngành. 
 
Các ứng viên quan tâm có thể nộp đơn xin học bổng trực tuyến thông qua cổng thông tin http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ với các tài liệu chính được yêu cầu theo danh sách đính kèm, hạn cuối là ngày 30/04/2023.
 
Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ kính nhờ phòng Hợp tác Quốc tế/ Quan hệ đối ngoại của các cơ quan chức nâng các Tỉnh/ Thành phố phía Việt Nam phổ biến rộng rãi chương trình học bổng này đến sinh viên của mình. 
 
Mọi thông tin cần được giải đáp liên quan đến học bổng, vui lòng liên hệ Chị Trần Ngọc Hân, Trợ lý tại TLSQ, qua email: interpreter.cgihcmc@gmail.com, số điện thoại: (84-28) 37442400/ ext 14
Vui lòng xem tệp đính kèm email này để nắm thêm chi tiết về học bổng ICCR năm học 2023-24.