Ngày 11/9/2019, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM sẽ có chuyến thăm và làm việc tại trường ĐHQT, trong đó có nội dung giới thiệu về chương trình trao đổi sinh viên và các học bổng sau đại học của Hoa Kỳ, cũng như cung cấp thông tin về thị thực du học Hoa Kỳ. Theo kế hoạch đã được BGH phê duyệt, thời gian và địa điểm diễn ra chương trình trên như sau:

Thời gian: 10:00 – 11:30 ngày 11/9/2019
Địa điểm: Giảng đường A2.104

Kính mời các bạn sinh viên đến tham gia
Trân trọng