Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố là đơn vị thường trực tổ chức Hội thi STKT với sự hợp tác của Sở Khoa học và Công nghệ, Liên Đoàn Lao Động Thành phố, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và các Sở – Ban ngành khác như Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Đại học Quốc gia TP.HCM, Hội Y học TP. HCM là những đơn vị thành viên Ban tổ chức.
Hội thi lần thứ 25 đã tiếp nhận được 126 đề tài/giải pháp (giải pháp) dự thi. Trên cơ sở đó ngày 14 tháng 3 năm 2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố đã ký Quyết định số 06/QĐ-STKT, thành lập 06 Hội đồng Giám khảo chuyên ngành và ban hành Quy định về việc chấm điểm các giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ 25. Trên cơ sở đánh giá của 06 Hội đồng Giám khảo chuyên ngành:
1. Y tế; (Y)
2. Công nghệ Sinh học, nông nghiệp; (SH)
3. Công nghệ môi trường; công nghệ hóa học; (MT)
4. Cơ khí – Tự động hóa; (CK)
5. Điện tử – Công nghệ thông tin; (Đ-ĐT)
6. Giáo dục, hướng nghiệp; (HN)
Các giải pháp dự thi Lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp và Đại học tuy không phải là giải pháp kỹ thuật nhưng các lĩnh vực này đã góp phần giải quyết các vấn đề khác có liên quan và mang lại hiệu quả một cách thiết thực và được ứng dụng vào thực tiễn. Hội thi đã góp phần tôn vinh xứng đáng và kịp thời những nỗ lực trong lao động sáng tạo và thầm lặng của nhiều tập thể tác giả, tổ chức, cá nhân. Nhờ đó mà trong suốt 29 năm qua (1990-2019) Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố phát triển ổn định và từng kỳ Hội thi được nâng tầm chất lượng. Hy vọng rằng trong số các giải pháp đạt giải lần này sẽ có các đề tài/giải pháp đạt giải cao tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc và giải thưởng khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC).
Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Tuấn đứng thứ 3 từ phải qua, đoạt giải Nhì trong lĩnh vực Y tế với đề tài: Nghiên cứu chế tạo phòng thí nghiệm trên chip (lab-on-a-chip) với giá thành thấp giúp thực hiện phản ứng LAMP khuếch đại ADN tại chỗ)