Khoa Kỹ Thuật Y Sinh tổ chức tuyển sinh Thạc Sĩ và Tiến Sĩ ngành Kỹ Thuật Y Sinh

Khoa Kỹ Thuật Y Sinh tổ chức tuyển sinh Thạc Sĩ và Tiến Sĩ ngành Kỹ Thuật Y Sinh vào ngày 19 và 20/10/2019. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng vào link

http://oga.hcmiu.edu.vn/tuyensinh/