Thông báo đóng thời gian thực hiện bài kiểm tra Lab Safety đợt 1.

Đợt 2 dự kiến tháng 09/2024

Lab Safety training test