Một số mẫu đơn dành cho sinh viên đại học:

 1. Đơn Add/ Drop môn học: Link add/drop
 2. Đơn xin gia hạn thời gian học tập: Link
 3. Môn Project 1
 4. Môn Project 2:
 5. Môn Pre-Thesis:
 6. Môn Thesis – Luận văn tốt nghiệp (LVTN):
 7. Mẫu đơn dùng cho Internship:

Một số quy trình xử lý giấy tờ cho sinh viên: 

 1. Giấy chứng nhận sinh viên phục vụ cho việc Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn NVQS, bổ sung hồ sơ miễn giảm thuế TNCN của phụ huynh:
  • Sinh viên từ năm 1 đến năm 4 dùng mẫu tại Link
  • Sinh viên từ năm 5 đến năm 6 dùng mẫu tại Link
  • Sinh viên từ năm 7 đến năm 8: sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo Đại học: •Hotlines: 0839 464 270; 0825 844 270
   •Email: pdtdh@hcmiu.edu.vn
 2. Giấy chứng nhận để hỗ trợ vay vốn sinh viên, đăng ký KTX,….sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Công tác Sinh viên (O1.105) qua SĐT 028.37244270 (số nhánh: 3334) hoặc qua email oss@hcmiu.edu.vn hoặc làm request form http://www.iuoss.com/request
 3. Giấy giới thiệu sinh viên (Mẫu của Khoa Link) (Mẫu của Trường Link). Sinh viên xem xét mẫu giấy giới thiệu và nhu cầu của bản thân để lựa chọn loại giấy giới thiệu cho phù hợp.
 4. Quy trình xử lý đơn add/ drop môn học (Link)
 5. Quy trình xử lý đơn xin tạm dừng/ xin thôi học/ chuyển ngành (Link)
 6. Quy trình đăng ký làm thí nghiệm sau giờ làm việc (Link)

Lưu ý: Trường hợp sinh viên không tìm được mẫu giấy tờ phù hợp với nhu cầu, vui lòng ghi rõ các thông tin cần hỗ trợ và gửi email về địa chỉ bme@hcmiu.edu.vn để được hướng dẫn thêm.