Chiều nay tại Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã diễn ra buổi họp nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu chế tạo phòng thí nghiệm trên chip (Lab-on-a-chip) với giá thành thấp để thực hiện phản ứng Lamp khuếch đại ADN tại chỗ – Thuộc chương trình Vườn Ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ.

Chủ nghiệm đê tài: ThS Nguyễn Hoàng Tuấn – Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM.

Đề tài được hội đồng đánh giá nghiệm thu loại xuất sắc. Đề tài đã nghiên cứu thành công bước đầu bộ kit chuẩn đoán bệnh nhanh với giá thành thấp. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế Micromachine (tạp chí thuộc danh mục SCIE) thuộc danh mục Q2. IF = 2.2