Ngày 24/11/2021, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VinIF) trao tặng 300 suất học bổng, tổng giá trị 40 tỷ đồng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc thuộc 13 khối ngành. Đây đều là những nhà khoa học trẻ xuất sắc, với tổng cộng 748 bài báo quốc tế, 1.322 công trình nghiên cứu, 17 giải nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 57 giải thưởng, danh hiệu học thuật cấp quốc gia. Đặc biệt, trong số đó, có 12 thủ khoa tốt nghiệp đại học, 11 ứng viên được chuyển tiếp sinh từ bậc đại học lên Tiến sĩ và 20% nghiên cứu sinh nhận bằng Thạc sĩ từ nước ngoài.

Trong 300 suất học bổng cho các học viên và nghiên cứu sinh xuất sắc đó, có hai suất được trao cho hai nghiên cứu sinh (một Nghiên cứu sinh là Thạc sĩ Bác sĩ Răng Hàm Mặt, một Nghiên cứu sinh là Thạc sĩ Công nghệ Sinh học) đang học tiến sĩ ngành Kỹ thuật Y Sinh tại Khoa Kỹ thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoa Kỹ Thuật Y Sinh được Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho phép đào tạo bậc Tiến sĩ từ năm 2019. Đến nay sau hai đợt tuyển sinh Khoa Kỹ thuật Y Sinh hiện đang có bốn nghiên cứu sinh theo học. Trong đó có ba nghiên cứu sinh đã xuất sắc được VinIF cấp học bổng, cụ thể: Năm 2020 được 01 suất cho một nghiên cứu sinh khóa 01; Năm 2021 được 02 suất cho hai nghiên cứu sinh khóa 02. Điều này cũng phần nào khẳng định được chất lượng của các nghiên cứu sinh, cũng như chất lượng đào tạo, chất lượng các đề tài mà các nghiên cứu sinh đang triển khai với sự hướng dẫn của các giảng viên trong Khoa Kỹ thuật Y Sinh.

Xin chúc mừng các nghiên cứu sinh đã xuất sắc nhận được học bổng, hy vọng các nghiên cứu sinh trong đợt tuyển sinh tiếp theo cũng sẽ tiếp tục nhận được những học bổng tương tự.