Khoa KTYS xin chúc mừng nhóm các bạn sinh viên Ân Hoàng Minh Anh, Nguyễn Võ Huỳnh Như, Châu Thành Huy, Khưu Đoàn Đức Quang, Võ Quốc Hoàng Quyên, Nguyễn Hoài Thương, Trần Vũ Quang Thịnh, Nguyễn Lâm Quang, Lê Phúc Hoàng Anh, Đặng Thị Thu Khiết, Nguyễn Thành Hiếu và Phan Thế Duy đã xuất sắc đạt được giải poster award.

Tìm hiểu thêm về Hội nghị BrainConnects 2021️: https://sites.google.com/site/brainconnects2021/home…
Thông tin về thành tích đạt được: https://sites.google.com/…/brainco…/home/poster-award…