QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ LÀM THÍ NGHIỆM SAU GIỜ LÀM VIỆC TẠI KHOA KTYS

Quy định về đăng ký làm thí nghiệm sau giờ làm việc dành cho sinh viên và học viên cao học trong Khoa Kỹ thuật Y sinh muốn làm nghiên cứu sau giờ làm việc.(từ 17h00 đến 8h00 của ngày hôm sau)

SINH VIÊN CẦN THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC SAU:

 1. Sinh viên tải Mẫu Phiếu đăng ký làm thí nghiệm sau giờ làm việc:
 1. Sinh viên in phiếu đăng ký, điền đầy đủ thông tin, ký tên và xin chữ ký xác nhận của Giảng viên hướng dẫn.
 2. Sinh viên xin chữ ký xác nhận của Trưởng Phòng thí nghiệm (PTN)
 • Bộ môn TBYT: Trưởng PTN – TS. Nguyễn Thành Quả (Phòng A1.405),
  • Các PTN: A1.108, A1.404, A1.408, A1.513.
 • Bộ môn KTM&YHTT: Trưởng PTN – ThS. Võ Hồng Phúc (Phòng A1.404).
  • Các PTN: A1.210, A1.406, A1.407, A1.413.
 1. Sinh viên nộp lại phiếu đăng ký cho thư ký Nguyễn Hoàng Thùy Khanh (Phòng A1.405) trước 15h00 thứ năm hàng tuần.
 2. Khoa sẽ trả lại phiếu đăng ký có xác nhận của Phòng HCTH vào 15h00 thứ sáu hàng tuần.

Lưu ý:

 • Một Phiếu đăng ký chỉ sử dụng cho 01 sinh viên.
 • Một PTN tối thiểu phải có 02 sinh viên cùng ở lại làm thí nghiệm sau giờ làm việc. Trường hợp PTN không đủ yêu cầu tối thiếu Khoa sẽ thông báo lại cho sinh viên để sinh viên sắp xếp.
 • Phiếu này sẽ có giá trị từ thứ hai đến chủ nhật của tuần tiếp theo.
 • Thời hạn tối đa của mỗi lần đăng ký làm thí nghiệm sau giờ làm việc là 1 tuần

Trân trọng.