SEMINAR VỀ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP TRONG NHÀ MÁY DƯỢC

Thời gian: Thứ 7, 18/12/2021. Từ 15:00-17:00
Diễn giả: Thạc sĩ, Dược sĩ, Võ Lê Ngọc Châu: Nguyên trưởng phòng Bào chế, Sanofi, hiện là trưởng phòng nghiên cứu, tập đoàn Aikya.
Dẫn chương trình và giải đáp câu hỏi: Tiến sĩ, Dược sĩ, Nguyễn Hồng Vân: Giảng viên Khoa Kỹ thuật Y Sinh.
Nội dung của buổi seminar:
Chia sẻ về hướng nghiên cứu phát triển Dược phẩm định hướng thị trường
Quy trình sản xuất sản phẩm trong nhà máy: từ ý tưởng đến sản phẩm thực tế.
Vị trí công việc và cơ hội thăng tiến trong nhà máy Dược