* Tuyển sinh tiến sĩ:

Lịch dự kiến Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4
Nhận hồ sơ 17/01/2020 01/03/2020 01/07/2020 01/08/2020
Xét tuyển NCS 20/02/2020 17/05/2020 28/08/2020 18/10/2020
Công bố kết quả 02/2020 06/2020 08/2020 11/2020
Nhập học (dự kiến) 03/2020 09/2020 09/2020 02/2021

* Tuyển sinh thạc sĩ:

Nội dung Đợt 1 Đợt 2
Nhận hồ sơ – Đối với thí sinh học OTTA: Đến 15/04/2020

– Đối với thí sinh học BSKT: Đến 06/05/2020

– Đối với thí sinh không học BSKT: Đến 29/05/2020

– Đối với thí sinh học OTTA: Đến 04/08/2020

– Đối với thí sinh học BSKT: Đến 25/08/2020

– Đối với thí sinh không học BSKT: Đến 22/09/2020

Ôn thi tiếng Anh 20/4-09/5/2020 10/08-28/082020
Bổ sung kiến thức 11/5-13/6/2020 31/8-03/10/2020
Hướng dẫn ôn tập 15/6-20/6/2020 05/10-10/10/2020
Ngày thi môn: Tổng hợp, phỏng vấn 27/6/2020 17/10/2020
Thi môn tiếng Anh 28/6/2020 18/10/2020
Công bố kết quả Tháng 7/2020 Tháng 11/2020
Học chính thức Tháng 9/2020 Tháng 02/2021