THÔNG BÁO VỀ VẤN ĐỀ NỘP BÁO CÁO VÀ PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP MÔN HỌC INTERNSHIP HK3, 2021-2022
Khoa Kỹ thuật Y Sinh thông báo về thời gian nộp report, phiếu đánh giá thực tập và thời gian báo cáo thực tập của môn học Internship HK3, năm 2021-2022 như sau:
– Về vấn đề nộp báo cáo và phiếu đánh giá thực tập. Yêu cầu sinh viên thực hiện đủ các bước sau:
  • Bước 1: Nộp File report và bản Scan phiếu đánh giá thực tập tại Link: https://forms.gle/qFSQeh19qyi2Xt936 . Từ nay đến hết 15:00 ngày 26/8/2022
  • Bước 2: Nộp cuốn report và phiếu đánh giá thực tập (yêu cầu có chữ ký của đơn vị thực tập), tại văn phòng Khoa O1.405. Từ nay đến hết 16:00 ngày 26/8/2022.
– Thời gian báo cáo trước hội đồng: Từ ngày 29/8/2022-01/9/2022. Chi tiết sẽ thông báo sau.
Trân trọng.
Tk./.