1.Nguyên tắc chung:
Sinh viên đại học tham gia chương trình liên thông ĐH-ThS sẽ được phép đăng ký các học phần của chương trình Thạc sĩ có quy định trong Khung chương trình liên thông (tối đa 50% chương trình Thạc sĩ). Trong số các học phần Thạc sĩ đã học, sinh viên được phép quy đổi tối đa 15 tín chỉ cho các học phần tương ứng ở Đại học.
2.Thời gian – Địa điểm đào tạo:
Sinh viên học các học phần Thạc sĩ theo Thời khóa biểu (thời gian – địa điểm) của từng ngành đào tạo Thạc sĩ (đa số học các buổi tối tại cơ sở 234 Pasteur)
3. Điều kiện tham gia:
– Sinh viên năm 3 trở đi
– Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: > 65
– Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 70
4. Luận văn:
Sinh viên phải thực hiện và bảo vệ luận văn đại học và luận văn thạc sĩ theo quy định, tuy nhiên có thể tiếp tục phát triển nội dung luận văn đại học cho luận văn thạc sĩ. Mức độ khác biệt và các yêu cầu về chuyên môn của luận văn do Khoa quy định.
5. Học phí: Sinh viên học học phần ở chương trình nào thì đóng học phí theo quy định ở chương trình đó, cụ thể học phí ở chương trình Thạc sĩ như sau:
– ThS Quản trị Kinh doanh: 129 usd/ tín chỉ
– ThS các ngành khác: 120 usd/tín chỉ
– Học phí các học phần Đại học không thay đổi
6. Học bổng:
Hiện tại nhà trường chưa có quy định về học bổng cho giai đoạn liên thông. Sau khi sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đại học và chuyển tiếp lên Thạc sĩ, sinh viên sẽ được xét nhận các loại hình học bổng Tuyển sinh Thạc sĩ (dành cho đối tượng xét tuyển).
Chi tiết xem thêm tại https://oga.hcmiu.edu.vn/ct-bsms/