Mai Thu Sĩ Nguyên, BME K14 Sinh viên đại học xuất sắc nhất năm học 2016-2017 của IU

Sinh viên Mai Thu Sĩ Nguyên, BME K14 đã đoạt giải thưởng Sinh viên đại học xuất sắc nhất năm học 2016-2017 của IU trên tổng số 10 sinh viên vào chung kết. Sĩ Nguyên hiện đang là sinh viên trợ giảng và làm nghiên cứu với thầy Huỳnh Chấn Khôn. Hội đồng xét duyệt đã dựa trên nhiều tiêu chí: điểm GPA, điểm nghiên cứu khoa học, điểm rèn luyện, điểm của Hội đồng trường, và điểm bình chon của sinh viên. Sĩ Nguyên đã vượt qua các đối thủ nhờ vào các công trình nghiên cứu của mình.