Một số mẫu đơn cho các môn học đồ án và Hướng dẫn quy trình xin giấy chứng nhận sinh viên, thư giới thiệu

Một số mẫu đơn dành cho sinh viên đại học:

  1. Đơn Add/ Drop môn học: Link add/drop
  2. Môn Project 1
  3. Môn Project 2:
  4. Môn Pre-Thesis:
  5. Môn Thesis – Luận văn tốt nghiệp (LVTN):
  6. Mẫu đơn dùng cho Internship:

Một số quy trình xử lấy giấy tờ cho sinh viên:

  1. Quy trình xin giấy chứng nhận sinh viên phục vụ cho việc Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn NVQS, bổ sung hồ sơ miễn giảm thuế TNCN của phụ huynh (Link). Đối với giấy chứng nhận để hỗ trợ vay vốn sinh viên, đăng ký KTX,….sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Công tác Sinh viên (O1.105) qua SĐT 028.37244270 (số nhánh: 3334) hoặc qua email oss@hcmiu.edu.vn hoặc làm request form http://www.iuoss.com/request
  2. Quy trình xin giấy giới thiệu sinh viên (Link)
  3. Quy trình xử lý đơn add/ drop môn học (Link)
  4. Quy trình xử lý đơn xin tạm dừng/ xin thôi học/ chuyển ngành (Link)