THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Gửi toàn thể sinh viên Khoa Kỹ thuật Y Sinh Khoa Kỹ thuật Y Sinh xin thông báo về các vấn đề liên quan đến...

BME – Laboratory Safety Training Videos List

BME - Laboratory Safety Training Videos List I. Required 1. HAZWOPER Electrical Safety Training  Duration: 20:47 Summary of the main points: - Learn the electrical hazards - Know...

THÔNG BÁO XÁC NHẬN THÀNH VIÊN NGHIÊN CỨU CỦA LAB

Các bạn sinh viên thân mến, Để được cộng điểm rèn luyện, các bạn cần xác nhận thành viên nghiên cứu của Lab. Quy trình...

THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2023 –...

Khoa Kỹ thuật Y sinh trân trọng thông báo: 1/ Lộ trình dự kiến của môn học Internship HK3, 2023 – 2024: (Đính kèm). - Yêu...

Mẫu đơn Y đức

Thông báo từ Hội đồng Y Đức của Khoa Kỹ thuật Y Sinh Sinh viên, học viên làm luận văn hay đề tài nghiên cứu...

THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023

Khoa Kỹ thuật Y Sinh trân trọng thông báo: 1/ Lộ trình dự kiến của môn học Internship HK3, 2022-2023. Yêu cầu tất cả sinh viên...

Quy định về đăng ký làm thí nghiệm sau giờ làm việc tại Khoa...

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ LÀM THÍ NGHIỆM SAU GIỜ LÀM VIỆC TẠI KHOA KTYS Quy định về đăng ký làm thí nghiệm sau giờ...

THÔNG BÁO DANH SÁCH BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA KỸ THUẬT Y SINH, HỌC...

THÔNG BÁO DANH SÁCH BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA KTYS - HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2021-2022 Khoa KTYS thông báo đến sinh viên danh...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC...

1.Nguyên tắc chung: Sinh viên đại học tham gia chương trình liên thông ĐH-ThS sẽ được phép đăng ký các học phần của chương trình...

THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022

Khoa KTYS thông báo: 1/ Lộ trình dự kiến của môn học Internship HK3, 2021-2022. Yêu cầu tất cả sinh viên điền Form Đăng ký...