THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LÊN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

1.Nguyên tắc chung: Sinh viên đại học tham gia chương trình liên thông ĐH-ThS sẽ được phép đăng ký các học phần của chương trình...

THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022

Khoa KTYS thông báo: 1/ Lộ trình dự kiến của môn học Internship HK3, 2021-2022. Yêu cầu tất cả sinh viên điền Form Đăng ký...

Hướng dẫn sử dụng máy In 3D tại LAB A1.404

1, Sinh viên coi kỹ 2 video về Leveling máy in 3D và sử dụng bàn in Ultrabase (Nghiêm cấm sử dụng khi chưa coi...

BME-Handout 2021 – Sổ tay chương trình đào tạo Khóa 2021

Handout dành cho Sinh viên Khóa 2021. Sinh viên tải Handout tại đậy   Sinh viên lưu ý: Luôn luôn cập nhật tình trạng học tập của...

MẪU ĐƠN Y ĐỨC / ETHICS APPLICATION FORM

Thông báo từ Hội đồng Y Đức của Khoa Kỹ thuật Y Sinh Sinh viên, học viên làm luận văn hay đề tài nghiên cứu...

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN VÀ CHẤM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 2015, HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 – 2020

  Stt Công việc Thời gian thực hiện Người chịu trách nhiệm 1 Sinh viên đăng ký môn học Thesis 12/2019 Sinh viên, thư ký Khoa, GVCN, Phòng Đào tạo 2 Xét duyệt sinh...

THÔNG BÁO CÁC MỐC TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020

* Tuyển sinh tiến sĩ: Lịch dự kiến Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Nhận hồ sơ 17/01/2020 01/03/2020 01/07/2020 01/08/2020 Xét tuyển NCS 20/02/2020 17/05/2020 28/08/2020 18/10/2020 Công bố kết quả 02/2020 06/2020 08/2020 11/2020 Nhập học (dự kiến) 03/2020 09/2020 09/2020 02/2021 * Tuyển sinh thạc...

Tài liệu luận văn

Guidelines for Thesis _BME_Final BME-Thesis Registration Form

Một số mẫu đơn cho các môn học đồ án và Hướng dẫn quy trình xin giấy tờ áp dụng cho sinh viên Khoa Kỹ thuật Y Sinh

Một số mẫu đơn dành cho sinh viên đại học: Đơn Add/ Drop môn học: Link add/drop Đơn xin gia hạn thời gian học...

Thông báo thời gian nộp và báo cáo luận văn.

Thông báo đến sinh viên làm luận văn vào học kì 1, năm 2019-2020 Thời hạn cuối nộp luận văn (11/02/2020) Thời hạn báo...