BME-Handout 2021 – Sổ tay chương trình đào tạo Khóa 2021

Handout dành cho Sinh viên Khóa 2021.

Sinh viên tải Handout tại đậy  

Sinh viên lưu ý: Luôn luôn cập nhật tình trạng học tập của bản thân vào Handout trước mỗi kỳ ĐKMH để Giảng viên chủ nhiệm có thể tư vấn ĐKMH phù hợp với lộ trình học tập của bản thân.