Chương trình Kỹ Thuật Y Sinh đạt chuẩn kiểm định ABET

TTO - Trường ĐH Quốc Tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa trở thành trường đại học thứ ba của Việt Nam có chương trình...

Thông báo cập nhật mục tiêu đào tạo chương trình ĐH (PEOs) 

Từ ngày 14 tháng 11 năm 2018, các mục tiêu đào tạo của ngành Kỹ thuật y sinh bậc đại học đã được cập...

Thông báo lịch nộp và phản biện đề tài tốt nghiệp

Kế hoạch nộp báo cáo và bảo vệ LVTN học kỳ 2, năm học 2018-2019 như sau: -Nộp báo cáo LVTN cho bộ môn:...

Thông báo: Điều chỉnh nội dung chương trình, giáo trình các môn khoa học...

Căn cứ công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo...

Đơn xin thực tập

BME-Form-Don xin thuc tap

Phiếu đánh giá thực tập

Form-BME-Internship Evaluation

Biểu mẫu Cam kết bảo mật thông tin

BME-Form-Cam ket bao mat thong tin

Mẫu đơn Y đức

Thông báo từ Hội đồng Y Đức của Khoa Kỹ thuật Y Sinh Sinh viên, học viên làm luận văn hay đề tài nghiên cứu...

MẪU ĐƠN Y ĐỨC / ETHICS APPLICATION FORM

Thông báo từ Hội đồng Y Đức của Khoa Kỹ thuật Y Sinh Sinh viên, học viên làm luận văn hay đề tài nghiên cứu...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC...

1.Nguyên tắc chung: Sinh viên đại học tham gia chương trình liên thông ĐH-ThS sẽ được phép đăng ký các học phần của chương trình...