Khoa Kỹ thuật Y sinh trân trọng thông báo:
1/ Lộ trình dự kiến của môn học Internship HK3, 2023 – 2024: (Đính kèm).
– Yêu cầu tất cả sinh viên điền Form đăng ký nơi thực tập tốt nghiệp từ 06/5/2024 – 23/6/2024: https://forms.gle/krrqw3Fg2v14ZUDE7
– Các sinh viên vẫn chưa tìm được nơi thực tập, vui lòng điền Form để nhờ Khoa hỗ trợ tìm nơi thực tập từ 24/6/2024 – 05/07/2024: https://forms.gle/krrqw3Fg2v14ZUDE7
Lưu ý:
– Đến hết ngày 05/7/2024 sinh viên chưa gửi thông tin về Khoa xem như tự động bỏ môn.
– Khoa sẽ chốt danh sách sinh viên và nơi thực tập để làm quyết định nên đề nghị sinh viên tuân thủ đúng thời gian đã đặt ra.
2/ Một số văn bản cần sử dụng cho Internship như sau:
– Mẫu báo cáo thực tập
– Phiếu đánh giá thực tập
– Mô tả các công việc cần làm tối thiếu của sinh viên khi đi thực tập. (Tiếng Anh, Tiếng Việt)
– Quy trình xin thư giới thiệu thực tập và mẫu thư giới thiệu
Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến môn học Internship, sinh viên có thể liên hệ GVHD hoặc gửi email về địa chỉ bme@hcmiu.edu.vn, cc cho bthanh@hcmiu.edu.vn để được hỗ trợ giải đáp.
Trân trọng./