Khoa Kỹ thuật Y Sinh trân trọng thông báo:

1/ Lộ trình dự kiến của môn học Internship HK3, 2022-2023.

  • Yêu cầu tất cả sinh viên điền Form Đăng ký nơi thực tập tốt nghiệp từ ngày 01/05/2023-18/06/2023.
  • Từ ngày 19/06 – 30/06/2023 các sinh viên vẫn chưa tìm được nơi thực tập vui lòng điền form để nhờ Khoa hỗ trợ tìm nơi thực tập. 
  • Lưu ý: đến hết ngày 30/6/2023 sinh viên chưa gửi thông tin về Khoa xem như tự động bỏ môn.

2/ Một số văn bản cần sử dụng cho Internship như sau:

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến môn học Internship sinh viên có thể liên hệ GVHD hoặc email về địa chỉ bme@hcmiu.edu.vn, cc email cho nhtkhanh@hcmiu.edu.vn để được hỗ trợ giải đáp.

Trân trọng.