TẠP CHÍ KHOA GIÁO XUÂN 2021 – CHUẨN KIỂM ĐỊNH ABET

Trường Đại học Quốc Tế (ĐHQT) là một trong ba trường Đại học tại Việt Nam có chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định ABET. Hai chương trình đào tạo đạt chuẩn ABET tại trường ĐHQT bao gồm: Kỹ thuật Y sinh và Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông. Vậy chuẩn kiểm định ABET là gì? Tại sao chúng ta cần quan tâm đến chuẩn kiểm định khi chọn trường? Và tốt nghiệp tại các trường đạt chuẩn kiểm định ABET sẽ giúp gì cho sinh viên khi mới tốt nghiệp? Thân mời cả nhà cùng tìm hiểu về chuẩn kiểm định ABET và giải đáp các thắc mắc nêu trên qua phóng sự của chương trình Tạp Chí Khoa Giáo Xuân 2021 này nhé.