1. Ưu điểm của chương trình liên thông

– Rút ngắn tổng thời gian học lên tới 1 năm
– Học 1 lần tính điểm 2 lần
– Tiết kiệm chi phí học tập lên tới 40 triệu
– Được ưu tiên xét tuyển học bổng thạc sĩ lên tới 100%

2. Các ngành tuyển sinh

Học kỳ I năm học 2023 – 2024, Trường ĐHQT tổ chức tuyển sinh chương trình BSMS các ngành sau:

STT

Ngành Đại học Mã ngành đại học Ngành Thạc sĩ

Mã ngành thạc sĩ

1 Quản trị Kinh doanh 7340101 Quản trị Kinh doanh 8340101
2 Công nghệ Thông tin 7480201 Quản lý Công nghệ Thông tin 8480204
Khoa học Máy tính 7480101
Khoa học Dữ liệu 7460108
3 Công nghệ Thông tin 7480201 Công nghệ Thông tin 8480201
Khoa học Máy tính 7480101
Khoa học Dữ liệu 7460108
4 Kỹ thuật Điện tử 7520203 Kỹ thuật Điện tử 8520203
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 7520216
5 Kỹ thuật Y sinh 7520212 Kỹ thuật Y sinh 8520212
6 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 7520118 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 8520118
7 Công nghệ Thực phẩm 7540101 Công nghệ Thực phẩm 8540101
8 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng 7510605 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng 8510605

3. Đối tượng xét tuyển

– Sinh viên năm 3, năm 4 (từ khóa 2020)
– Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét tuyển: ≥ 50% số tín chỉ toàn chương trình đại học tương ứng
– Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: ≥ 70

4. Tổ chức đào tạo – Học phí – Học bổng

4.1. Nguyên tắc chung

Sinh viên đại học tham gia chương trình BSMS sẽ được phép đăng ký các học phần của chương trình thạc sĩ có quy định trong khung chương trình liên thông (tối đa 50% chương trình thạc sĩ).
Trong số các học phần thạc sĩ đã học, sinh viên được phép quy đổi tối đa 15 tín chỉ cho các học phần tương ứng ở đại học.

4.2. Luận văn

Sinh viên phải thực hiện và bảo vệ luận văn đại học và luận văn thạc sĩ theo quy định, tuy nhiên có thể tiếp tục phát triển nội dung luận văn đại học cho luận văn thạc sĩ.
Mức độ khác biệt và các yêu cầu về chuyên môn của luận văn do Khoa quy định.

4.3. Học phí

Sinh viên học học phần ở chương trình nào thì đóng học phí theo quy định ở chương trình đó, cụ thể học phí ở chương trình thạc sĩ như sau:

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: 129 usd/ tín chỉ
  • Thạc sĩ các ngành khác: 98 triệu 400
  • Học phí các học phần đại học không thay đổi

4.4. Học bổng

Sinh viên nhận học bổng tuyển sinh đại học khi đăng ký chương trình BSMS được chuyển điểm và đóng phần chênh lệch học phí giữa học phần thạc sĩ và đại học khi điểm chuyển đạt yêu cầu duy trì học bổng tuyển sinh.
Ví dụ sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh nhận học bổng 50%

Tên môn
(số tín chỉ)

Học phí Đại học
(58 usd/ tín chỉ)

Học phí Thạc sĩ
(129 usd/ tín chỉ)

Phần chênh lệch
sinh viên cần đóng
Human Resource Management
(03 tín chỉ)
58 * 3
= 174 usd
129 * 3
= 387 usd
 387 – (174* 0.5)
= 300 usd

Khi sinh viên hoàn thành chương trình đại học sẽ nộp hồ sơ chính thức và sẽ được ưu tiên xét học bổng thạc sĩ (theo hình thức thí sinh trúng tuyển xét tuyển) theo thông báo học tại thời điểm xét công nhận trúng tuyển chính thức chương trình thạc sĩ.

5. Quy trình đăng ký tham gia chương trình BS-MS

Bước 1: Nộp Đơn đăng ký tham gia BSMS từ ngày 05/12 – 15/12/2023 bản scan (sinh viên in mẫu đơn, điền thông tin, ký và scan) về email ntthanh@hcmiu.edu.vn với chủ đề mail [BSMS232 – Đăng ký chương trình].

Bước 2: Kết quả xét duyệt sơ bộ sẽ được thông báo qua email đã đăng ký vào ngày 22/12/2023. Theo dõi kết quả xét duyệt chính thức từ ngày 08/01 – 12/01/2024 trên trang web https://oga.hcmiu.edu.vn/ hoặc email đã đăng ký.

Bước 3: Phản hồi email xác nhận tham dự chương trình (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia)In đơn đăng ký ở Bước 1 và Phiếu xác nhận tham gia chương trình BSMS nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau Đại học – Phòng O2.609 từ ngày 22/01 – 26/01/2024

Bước 4: Học viên được cấp tài khoản mã học viên. Ở học kỳ đầu tiên, yêu cầu về đăng ký môn học sẽ được gửi qua email và Đào tạo Sau Đại học sẽ hỗ trợ học viên BSMS đăng ký. Học kỳ II năm học 2023 – 2024 dự kiến bắt đầu từ 19/02/2024.

Sau khi đăng ký môn học cao học, sinh viên không cần đăng ký những môn học đại học được xét miễn tương ứng.

6. Học vụ học viên BSMS

6.1 Đăng ký môn học

– Ở học kỳ đầu tiên, học viên BSMS sẽ nhận mail kết quả xét tuyển và thời khóa biểu. Học viên sẽ gửi mail đăng ký môn học. Từ học kỳ thứ 2, học viên sử dụng tài khoản edusoft master để đăng ký môn học theo thông báo. 

– Học viên BSMS chỉ được đăng ký môn thuộc DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ GIẢNG DẠY TRONG PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC.

6.2 Chuyển điểm

– Sau khi kết thúc học kỳ, học viên nộp đơn đề nghị chuyển điểm (sử dụng mẫu đơn Yêu cầu nội dung khác tại mục Biểu mẫu) về bậc Đại học về Phòng Đào tạo Sau Đại học bản scan qua email: ntthanh@hcmiu.edu.vn

6.3 Nộp hồ sơ dự tuyển vào chương trình thạc sĩ chính thức

– Sau khi hoàn thành chương trình bậc đại học có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học viên nộp hồ sơ dự tuyển vào chương trình thạc sĩ chính thức (có ghi chú, chọn đối tượng BSMS trong mẫu đơn). 

– Sau khi trúng tuyển chương trình thạc sĩ chính thức, học viên nộp đơn đề nghị chuyển điểm từ giai đoạn BSMS về chương trình thạc sĩ chính thức. 

– Kết quả học tập giai đoạn BSMS có giá trị trong vòng 5 năm. 

– Trường hợp học viên BSMS muốn tạm ngưng, thôi theo chương trình BSMS nộp đơn bản scan về Phòng Đào tạo Sau Đại học bản scan qua email: ntthanh@hcmiu.edu.vn để được hỗ trợ. 

7. Khung chương trình đào tạo

STT

Ngành đại học

Ngành thạc sĩ

Khóa ĐH 2018

Từ Khóa ĐH 2019 Từ Khóa ĐH 2020
1 Quản trị Kinh doanh Quản trị Kinh doanh Khung CTĐT Khung CTĐT
2 Kỹ thuật Y sinh Kỹ thuật Y sinh Khung CTĐT Khung CTĐT
3 Công nghệ Thực phẩm Công nghệ Thực phẩm Khung CTĐT
4 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Kỹ thuật Điện tử Khung CTĐT
5 Kỹ thuật Điện Tử – Viễn Thông Kỹ thuật Điện tử Khung CTĐT
6 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp Khung CTĐT
7 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng Khung CTĐT
8 Khoa học Dữ liệu Công nghệ Thông tin Khung CTĐT
9 Khoa học Dữ liệu Quản lý Công nghệ Thông tin Khung CTĐT
10 Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin Khung CTĐT
11 Công nghệ Thông tin Quản lý Công nghệ Thông tin Khung CTĐT
12 Khoa học máy tính Công nghệ Thông tin Khung CTĐT
13 Khoa học máy tính Quản lý Công nghệ Thông tin Khung CTĐT

8. Địa điểm nhận hồ sơ và Thông tin liên hệ

8.1. Địa điểm nhận hồ sơ

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐHQG TP.HCM

a. Cơ sở chính:

8.2. Thông tin liên hệ