CTY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí Kỹ sư Thiết bị Phòng thí nghiệm – SERVICE

Công ty TNHH Phát triển Khoa học Sự Sống LIFE SCIENCES DEVELOPMENT COMPANY LIMITED ********   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Kỹ sư Thiết bị Phòng thí nghiệm...

Công ty TRAMAT tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh Doanh và Kỹ thuật viên

Sơ lược về Công ty Tramat Co., Ltd Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật (TRAMAT CO., LTD.) được thành lập từ...

[IU JOB FAIR 2020] NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG

// 𝑇𝑎̣𝑚 𝑔𝑎́𝑐 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑟𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡𝑖̀𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎𝑢 đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑖̣𝑐ℎ, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝐽𝐹𝑂 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 ℎ𝑎̀𝑛ℎ...

3-year PhD position in Organic Chemistry and Nanobiointeractions at the Department of Biotechnology, University of Verona

OFFER DESCRIPTION The group of Organic Chemistry and Nanobiointeractions at the Department of Biotechnology of the University of Verona, and the Marie Skłodowska - Curie...

Cơ hội việc làm tại Công ty TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH – Kỹ sư Technical Solution

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tuyển dụng: Toàn Quốc Phần Pre Sale 1. Liên hệ khách hàng Demo, giới thiệu, tư vấn cho khách hàng. (Kinh doanh đề...