Thông tin về sự kiện Holland Career Fair 2019 (31/08)

Thông báo về Triễn lãm nghề nghiệp Holland Career Fair 2019 được tổ chứ bơi Noffic Neso Viet Nam, cơ quan trực thuộc Bộ Giáo duc, Văn hóa và Khoa học Hà Lan.
– Đối tượng: SV năm 3, năm 4 và cựu sinh viên hệ thống ĐHQG-HCM
– Website chính thức của sự kiện: http://hollandcareerfair.com/
–  Đăng ký tham dự tại: https://forms.gle/p3ygKXDYv3BJZWa66