1. Thực Tập Theo Đề Tài Giáo Sư Congo (3 Tháng)

1.1. Quyền Lợi:

Miễn phí vé máy bay và chỗ ở.
Hỗ trợ sinh hoạt phí NTD8000/tháng.

1.2. Nội Dung Thực Tập:

Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu tại lab của Giáo sư Congo.
Đo đạc và xác nhận mức độ hoạt động của ti thể.
Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện gai cột sống, máu khó đông, chảy máu khớp, và nhiều ứng dụng khác.
Đo đạc và nhận biết chất và nồng độ thuốc trừ sâu.
Sử dụng các loại kit đo tín hiệu sống cầm tay/mang đi được.

2. Thực Hiện Đề Tài Kết Hợp với Giáo Sư:

2.1. Quyền Lợi:

Miễn phí vé máy bay và chỗ ở.
Sinh hoạt phí (tùy thuộc vào kinh phí cần chi trả cho đề tài).

2.2. Nội Dung Thực Tập:

Hướng dẫn thực hiện đề tài cùng lúc với các giáo sư từ Đại học quốc tế.
Sử dụng thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại có tại NCHU.
Nghiên cứu đề tài liên quan, như đo đạc tín hiệu sống, phân tích chất và nồng độ thuốc trừ sâu, và các ứng dụng khác.

3. Cách Thức Đăng Ký:

Đối với cả hai loại thực tập, sinh viên quan tâm có thể đăng ký thông qua trang web chính thức của NCHU.

4. Hạn Chót Đăng Ký:

Hạn chót đăng ký tham gia chương trình là 15/2/2024.

5. Liên Hệ:

Mọi thông tin chi tiết và thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ cho PGS.TS. Vòng Bính Long qua email: vblong@hcmiu.edu.vn