Hôm qua, ngày 30/5/2023, trường ĐHQT đã thực hiện ký kết Thỏa thuận Hợp tác (MOA) với Đại học Quốc gia Chung Hsing (NCHU) từ Khoa Kỹ thuật Y Sinh để hợp tác đào tạo hai Chương trình là Thạc sĩ Song bằng và Tiến sĩ Song bằng.
Đại học Quốc gia Chung Hsing (NCHU) là một trong những trường Đại học công lập hàng đầu của thành phố Đài Trung, Đài Loan. Trường là một trong bốn trường đại học thuộc tổ chức Ivy- Hệ thống Đại học Toàn diện Đài Loan. NCHU nằm trong top 20 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất Đài Loan, xếp hạng 116 tại Châu Á và xếp hạng 651-700 theo QS Ranking năm 2023.
Theo Thỏa thuận Hợp tác này, sinh viên sẽ theo học chương trình ở cả hai trường là trường ĐHQT và NCHU và phải nộp 02 bài luận văn khác nhau. Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ được cấp bằng của cả hai trường.
Thân mời các bạn theo dõi album sau để biết thêm chi tiết